Политикe приватности

Ове "Политике приватности" се односе на портал tors.rs.sr (портал туристичке понуде Републике Српске) и андроид аликације туристичких организација Републике Српске и то:


Политика приватности је посвећена заштити Ваше приватности и безбједности било које личне информације добијене од Вас.

Подаци о кориснику неће бити доступни трећој страни, осим у случају када је таква обавеза регулисана законом или када се сматра да је корисник дао сагласност на кориштење личних података у складу с Политиком приватности и заштите личних података.

tors.rs.sr портал и Republic Srpska Travel Guide андроид апликација може у складу са законом прикупљати одређене податке о корисницима добивене током кориштења портала и мобилне апликације (искључиво подаци о рачуналу и подаци о Интернет провајдеру).

Ове податке tors.rs.sr користи како би имао информације којима би побољшао портал и његове садржаје додатно усмјерио и прилагодио публици која га посјећује.

tors.rs.sr портал и Republic Srpska Travel Guide андроид апликација се обавезује да ће чувати приватност корисника портала, осим у случају тешког кршења правила портала или незаконитих активности корисника.

Линкови ка екстерним wеб сајтовима

Задржавамо право да повремено, по сопственом нахођењу, у понуду портала tors.rs.sr и Republic Srpska Travel Guide андроид апликације уључимо производе и услуге трећих лица.

Поменута трећа лица имају своје изјаве о заштити приватности и условима коришћења, те се с тога уредништво портала tors.rs.sr и Republic Srpska Travel Guide андроид апликација, као ни власници истог, не могу сматрати одговорним за садржај и активности линкованих еxтерних веб сајтова.

Ипак, ми тежимо очувању интегритета tors.rs.sr портала и Republic Srpska Travel Guide андроид апликације и добродошле су било какве примедбе и/или сугестије везане за линковане екстерне веб сајтове.

Оnline изјава о заштити приватности:

Ова изјава односи се искључиво на информације прикупљене путем портала tors.rs.sr и Republic Srpska Travel Guide андроид апликације, а не на информације прикупљене другим путем (оffline).

Ваша сагласност

Преузимањем информација са tors.rs.sr портал и Republic Srpska Travel Guide андроид апликације и коришћењем истог, сагласни сте са нашом изјавом о заштити приватности.